11151018_833478356740308_382229168318513076_n
DSC_4520 TT
Psychosociale Weerbaarheid 07
x
19_DSC_4652 TT

MELD JE HIER AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF PSYCHOSOCIALE ONTWIKKELING EN WEERBAARHEID

* verplicht

POWer training (voorheen ho, tot hier en niet verder…!)

“GELUK is niet de afwezigheid van problemen, maar het VERMOGEN er mee om te gaan” 

DE POW-ER TRAINING DRAAGT BIJ AAN:

  • Meer (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht
  • Accepteren van en trots zijn op zichzelf
  • Leren omgaan met negatieve ervaringen, gedachten en gevoelens
  • Leren omgaan met stress, verminderen van trauma
  • Vergroten van sociaal-emotionele en probleemoplossende vaardigheden
  • Versterken opvoedvaardigheden van ouders
  • Zich veilig, gezien en gewaardeerd voelen door ouders en belangrijke anderen

 

VOOR WIE?

Kwetsbare KINDEREN en JONGEREN

Verlegen, onzeker of teruggetrokken

Angstig, verdrietig, depressief

Boos, opstandig, agressief

Impulsief, grensoverschrijdend

Psychosomatische klachten

Gedrag op autistisch spectrum

ADD, ADHD

Pesten, geweld, misbruik, mishandeling

Complexe echtscheidingen

HOE?

Verbeteren van lichamelijk, emotioneel, cognitief en sociaal functioneren door:

Ervaringsgericht leren met bewegen en spelen als middel

Experimenteren met ander gedrag

Luisteren naar lichaamssignalen, eigen behoeften en grenzen

Hanteren van stress en conflicten

Respecteren van en zorgen voor de ander

Vergroten van sociale- en cognitieve vaardigheden

Versterken ouder-kind relatie

Vergroten opvoedvaardigheden ouders

WAT?

Ondersteunt kinderen en ouders bij de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid. Autonomie en eigen regie.

Zet in op oorzaak achter het probleemgedrag door tegemoet te komen aan de basisbehoeften. Dit draagt bij aan duurzame intrinsieke veranderingen.

Herstel van de balans tussen denken, voelen en doen (mind-heart-body).

Versterken van de relatie tussen kind en ouder(s)

Vergroten van de sociale- en opvoedvaardigheden.

Draagt bij aan een veilig en plezierig leef- en leerklimaat in gezinnen, scholen, (leef)groepen en wijken.

WAAR?

Sinds 1995 met veel succes toegepast in (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk en GGZ.

Curatief, pedagogisch en preventief, zowel individueel als in groepstraining voor diverse doelgroepen.

Wetenschappelijk onderbouwd, kosteneffectief en doeltreffend – met ruim 95% resultaat!

Duizenden ouders, beroepskrachten en professionals zijn geïnspireerd  door de methode en ruim 120 trainers volgden de opleiding tot Specialist Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid.

Meer dan 12.000 kinderen en ouders in binnen- en buitenland volgden de trainingen of schoolprojecten met bovengemiddelde resultaten.